Obnovljivi izvori energije

Natječaj za korištenje obnovljivih izvora energije za poljoprivrednike

No Comments

Prihvatljivi korisnici/prijavitelji na natječaj su fizičke (OPG, obrt) i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 % ulaganja, uz mogućnost uvećanja sufinanciranja za dodatnih 20 % ukoliko: ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, ako se ulaganje provodi u područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima ili ako je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima, maksimalno do 90 %.

Visina javne potpore po projektu je:

  • do 100.000 EUR za korisnike početnike
  • od 5.000 – 1.000.000 EUR za ostala poljoprivredna gospodarstva

Prihvatljiva ulaganja:

  • Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
  • Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika
  • Objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu
  • Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu
  • Opći troškovi i nematerijalni troškovi

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od 2. siječnja do 31. ožujka 2020. godine.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *